Tussen lezen en schrijven

Opinie
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1-1

Dit tijdschrift heeft, in de meer dan 130 jaar van zijn bestaan, getracht de verslagen van klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland te publiceren. De laatste tientallen jaren gebeurt dat na zorgvuldige toetsing ervan door deskundige adviseurs en redactie. Daarnaast biedt het voorlichting, bijscholing of samenvatting, en vooral een plaats voor discussie omdat samenleving en geneeskunde elkaar, nu meer dan ooit, wederzijds beïnvloeden.

Aan deze verslagen worden steeds strengere eisen gesteld: aan de vormgeving, de inhoudelijke verantwoording, de navolging van regels en ook aan de leesbaarheid. Zowel aan lezers als aan schrijvers worden hogere eisen gesteld om wederzijds communicatie zinnig en belangwekkend te houden.

Vele auteurs leven onder een publikatiedruk omdat onderzoek op schrift verantwoord moet worden en het publikatie-aanbod evenredig is aan het aantal onderzoekers. Zodoende wordt door velen gedongen naar een beperkte ruimte, waarbij formele en inhoudelijke toetsing strenger zijn geworden en redacties uiterste beknoptheid vergen. Waar publikaties voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties