Tumornecrosisfactor-[alpha] als maat voor de activiteit van multiple sclerose

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1930

Bij 30 patiënten met multiple sclerose stelden Van Oosten et al. vast dat de productie van tumornecrosisfactor(TNF)-? toenam voorafgaand aan een exacerbatie van de ziekte. De productie van interferon-? veranderde niet wanneer de ziekteactiviteit toenam. De veranderingen in TNF-productie waren maar gering en kunnen dus niet gebruikt worden als marker…

Ook interessant

Reacties