Tuberculose- en HIV-co-infectie bij 3 patiënten: mogelijkheden voor gelijktijdige behandeling

Klinische praktijk
J.J.G. van Oosterhout
M.J. Boeree
D.M. Burger
W.C.M. de Lange
R. van Crevel
P.P. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:369-72
Abstract

Dames en Heren,

Tuberculose is een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en sterfte in derdewereldlanden. Vanwege de HIV-epidemie is de ziektelast van tuberculose de laatste decennia sterk toegenomen.1 In sommige Afrikaanse landen is 70 van de tuberculosepatiënten HIV-positief.2 Door immigratie van vooral Afrikaanse asielzoekers krijgen wij in Nederland vaker met tuberculose- en HIV-co-infecties te maken. Intraveneuzedrugsgebruikers vormen eveneens een risicogroep. Van de 17 patiënten die wij de laatste 2 jaar zagen met tuberculose- en HIV-co-infecties, waren er 10 asielzoekers en 4 intraveneuzedrugsgebruikers.

HIV-geïnfecteerden hebben een sterk verhoogde kans op het ontstaan van actieve tuberculose na infectie. Dit geldt zowel voor reactivatie van latente tuberculose als voor het verwerven van een nieuwe infectie.3 De behandeling van tuberculose is in principe hetzelfde voor HIV-negatieve en -positieve patiënten.4 Wanneer tuberculose bij een HIV-geïnfecteerde optreedt, ontstaat er een indicatie voor het starten van krachtige antiretrovirale therapie (HAART). Met HAART…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: J.J.G.van Oosterhout (thans: College of Medicine, Blantyre, Malawi) en dr.P.P.Koopmans, internisten-infectiologen; dr.R.van Crevel, assistent-geneeskundige.

Afd. Klinische Farmacie: dr.D.M.Burger, ziekenhuisapotheker.

Universitair Longcentrum Dekkerswald: M.J.Boeree en W.C.M.de Lange, longartsen.

Contact dr.P.P.Koopmans (p.koopmans@aig.azn.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties