Trepanation.

Media
R. Arnott
S. Finger
C.U.M. Smith
C.A.F. Tulleken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2148

Trepanation. History, discovery, theory. Onder redactie van R.Arnott, S.Finger en C.U.M.Smith. 408 bl., fig., tabellen. Swets & Zeitlinger, Lisse 2003. ISBN 90-265-1923-0. Prijs: geb. € 99,–.

Dit boek is gebaseerd op de voordrachten die door antropologen, archeologen, pathologen, anatomen, historici en (een zeer klein aantal) neurochirurgen zijn gehouden tijdens ‘The first…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties