Trends in zorggebruik van patiënten met schizofrenie*

Verslechtering van zorg door hoge eigen bijdragen?
Onderzoek
12-08-2020
Arnold P.M. van der Lee, Lieuwe de Haan en Aartjan T.F. Beekman

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van de effecten van hoge eigen bijdragen op de zorgconsumptie van patiënten met schizofrenie.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Wij selecteerden alle patiënten tot 70 jaar die in de periode 2008-2014 verzekerd waren bij Zilveren Kruis en die in 2008 de diagnose ‘schizofrenie’ hadden. Op basis van dbc-codes werd de zorg verdeeld in: (a) electieve ambulante psychiatrische zorg (ambulante niet-crisiszorg, behandeling met antipsychotica, of beide); (b) acute psychiatrische zorg (crisiszorg en opnames); en (c) somatische zorg. Er was sprake van continue electieve ambulante psychiatrische zorg, wanneer patiënten dit type zorg kregen in elk kwartaal gedurende de gehele onderzoeksperiode.

Resultaten

Het cohort bestond uit 10.911 patiënten met schizofrenie (61% man). Het gebruik van electieve ambulante en acute psychiatrische zorg nam af met respectievelijk 20 en 37%. Daarentegen stegen het percentage patiënten dat alleen behandeld werd met antipsychotica (67%) en de uitgaven aan somatische zorg (24%). Het merendeel (59%) van de patiënten kreeg continue electieve ambulante psychiatrische zorg. De stijgende trend in het percentage patiënten dat alleen behandeld werd met antipsychotica, werd sterker in het eerste kwartaal van 2012 en in het derde kwartaal van 2014. De dalende trend in het percentage patiënten dat acute psychiatrische zorg ontving, werd statistisch significant minder vanaf het tweede kwartaal van 2012.

Conclusie

De sterke verhoging van de eigen bijdragen vanaf 2012 ging gepaard met een sterkere toename van het percentage patiënten dat alleen behandeld werd met antipsychotica en met een relatief hoger percentage patiënten dat acute psychiatrische zorg ontving.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing