Trends in de frequentie van ziekenhuisopname wegens astma en chronisch obstructieve longziekte in Nederland, 1980-1988

Onderzoek
A.M.J. Wever
J. Wever-Hess
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:659-64
Abstract

Samenvatting

De frequentie van ziekenhuisopname wegens astma (code 493 volgens de ‘international classification of diseases’ (ICD-9)) en chronisch obstructieve longziekte (ICD-code 490, 491, 492 en 496) in Nederland over de periode 1980-1988 werd geanalyseerd naar geslacht en leeftijd (0-4 jaar, 5-34 jaar, 35-64 jaar en 65 jaar en ouder). Een trendanalyse van de leeftijdsspecifieke cijfers per miljoen inwoners vond plaats met behulp van lineaire regressie. De opnamecijfers voor astma toonden een daling in de totale mannelijke en vrouwelijke bevolking, ook per leeftijdsgroep – met uitzondering van de leeftijdsgroep 0-4 jaar, waarin een significante stijging werd gevonden. De opnamecijfers voor chronisch obstructieve longziekte toonden een stijging in de totale mannelijke en vrouwelijke bevolking ten gevolge van een aanzienlijke stijging in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder, terwijl bij de vrouwen tevens sprake was van een stijging in de leeftijdsgroep 35-64 jaar.

De opvallende stijging in het aantal ziekenhuisopnamen wegens astma bij jonge kinderen verdient nadere aandacht, evenals de stijging in het aantal ziekenhuisopnamen wegens chronisch obstructieve longziekte bij ouderen, met name met betrekking tot de vrouwen, bij wie een verdere stijging te verwachten valt.

Auteursinformatie

Het Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Longziekten, Sportlaan 600, 2566 MJ 's-Gravenhage.

Dr.A.M.J.Wever, longarts; mw.J.Wever-Hess, arts-epidemioloog.

Contact dr.A.M.J.Wever

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties