Trapgebruik in een ziekenhuis bevorderd met een bordje bij de trap of de lift

Onderzoek
S.T. Houweling
J. Stoopendaal
N. Kleefstra
B. Meyboom-de Jong
H.J.G. Bilo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2900-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of het plaatsen van ‘stimulerende’ bordjes bij een trap of ‘restrictieve’ bordjes bij een lift in een ziekenhuis resulteert in een toename van het aantal patiënten dat de trap neemt in plaats van de lift.

Opzet

Interventieonderzoek.

Methode

Op de eerste verdieping van een ziekenhuisafdeling waar zich een diabetespolikliniek bevindt, turfde een onderzoeker gedurende 6 weken in de periode oktober-december 2004 hoeveel patiënten de trap of de lift namen. Er werd 2 weken een nulmeting gedaan en 4 weken werden gebruikt voor 2 verschillende interventies van elk 2 weken. Tijdens de eerste interventieperiode werd een bordje gebruikt met daarop de tekst ‘Beweging is gezond, neem de trap’. Tijdens de tweede interventieperiode werd een bordje gebruikt met de tekst: ‘Gebruik lift uitsluitend voor personeel en mindervaliden’. Geëxcludeerd werden personeelsleden en mindervalide patiënten.

Resultaten

In totaal werden 2674 bewegingen geteld. Het trapgebruik nam statistisch significant toe tijdens beide interventies: van 54,6 tijdens de nulmeting naar 63,4 tijdens de eerste interventie en 70,4 tijdens de tweede.

Conclusie

Met bordjes op een diabetespolikliniek, waardoor trapgebruik werd gestimuleerd of liftgebruik werd ontmoedigd, werd bereikt dat patiënten vaker de trap namen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2900-3

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Interne Geneeskunde, Zwolle.

Hr.S.T.Houweling (tevens: Rijksuniversiteit Groningen, disciplinegroep Huisartsgeneeskunde, Groningen) en hr.N.Kleefstra, artsen-onderzoekers; hr.dr.H.J.G.Bilo, internist.

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Hr.J.Stoopendaal, coassistent; mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Contact hr.S.T.Houweling, Stichting Langerhans, Oude Boteringestraat 55b, 9712 GE Groningen (houweling@langerhans.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties