Transverse testisectopie vastgesteld door echografie

Klinische praktijk
Wafae Lasfar
Ronald T.A. van den Bosch
Dirk Jan Pot
Aart J. Klijn
Michel J.A.M. de Wildt
Jan Willem C. Gratama
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A155
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten, jongetjes van 2 en 3 maanden met enkelzijdige liesbreuk en een contralaterale niet-palpabele, niet scrotale testis (NP-NST), en bij een derde jongetje van 2,5 jaar met een NP-NST bleek transverse testisectopie te bestaan. Dit is een zeldzame afwijking waarbij beide testes naar hetzelfde hemiscrotum migreren. Wij stelden vast dat een enkelzijdige NP-NST en een contralaterale liesbreuk kunnen duiden op de aanwezigheid van een zeldzame vorm van manlijk pseudohermaphroditisme: het persisterende-buis-van-Müller-syndroom (PMDS). Dit syndroom wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een uterus and tubae ovariae met abdominale testes and vaak een liesbreuk bij een fenotypisch en genotypisch normale jongen. Dit syndroom wordt vaak ontdekt tijdens operatief herstel van een liesbreuk of een NP-NST (cryptorchidisme). Door preoperatieve echografie bij kinderen met een NP-NST en een contralaterale liesbreuk (open processus vaginalis) kan men een tijdige diagnose ‘transverse testisectopie’ stellen en een juiste chirurgische planning maken. Operatieve orchidopexie volgde en bij de eerste 2 patiëntjes werd het buis-van-Müller-restant (utriculus masculinus) gereseceerd.

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn.

Afd Radiologie: drs. W.Lasfar en drs. R.T.A. van den Bosch, semi-artsen; dr. J.W.C. Gratama, radioloog.

Afd Kind en Jeugdzorg: drs. D.J. Pot, kinderarts.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht, afd. Kinderurologie: drs. A.J. Klijn, kinder-uroloog.

Catharina-ziekenhuis, Eindhoven, afd. Urologie: dr. M.J.A.M. de Wildt, uroloog.

Contact dr. J.W.C. Gratama (j.w.gratama@gelre.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 november 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties