Transfusio sanguinis bij het paard

Onderzoek
Hekmeijer, F.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1860;4:356