Toelating tot beroepsopleiding tot huisarts 1992-1994

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:681

De Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) maakt bekend dat degenen die in aanmerking willen komen voor toelating tot de beroepsopleiding tot huisarts zich vóór 21 april 1991 dienen te richten tot het bureau aanmelding van de HVRC, Postbus 20054, 3502 LB Utrecht; tel. 030-823354 tussen 09.00 en 12.00 uur.

Een informatiebrochure over de beroepsopleiding kan bij alle Universitaire Huisarts Instituten (UHI) verkregen worden. De aanmelding dient beperkt te blijven tot één opleidingsplaats bij één UHI. Alleen zij die tot arts zijn bevorderd, kunnen zich aanmelden en dienen daarbij ƒ 50,- over te maken op girorekening 5782761 t.n.v. de Huisarts Registratie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties