Therapie der Krankheiten des Kindesalters.

Media
G.-A. von Harnack
G.B.A. Stoelinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:885

Therapie der Krankheiten des Kindesalters. 3e, geheel herziene druk. Onder redactie van G.-A.von Harnack. 1018 bl., fig., tabellen. Springer-Verlag, Berlijn 1985. Prijs: geb. DM. 178,-.

Vijf jaar na de tweede druk verschijnt de derde druk van dit handboek. Het is goed bijgewerkt, ook de nieuwste therapeutische ontwikkelingen worden reeds besproken…

Ook interessant

Reacties