Thalidomide als behandeling voor refractair multipel myeloom in een Nederlandse studie onder 72 patiënten: een antitumoreffect bij 45%

Onderzoek
K.L. Wu
M.R. Schaafsma
H.M. Lokhorst
P.W. Wijermans
B. van der Holt
P. Sonneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1445-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de werking en de bijwerkingen van thalidomide als behandeling van refractair multipel myeloom.

Opzet

Retrospectief, descriptief.

Methode

Door middel van statusonderzoek werden gegevens verzameld van alle patiënten met een refractair multipel myeloom die in de periode 1 mei 1999-31 mei 2001 werden behandeld met thalidomide in 4 regionale centra voor Hematologie. De patiënten waren tevoren behandeld met eerste-, tweede- of derdelijnschemotherapie. De aanvangsdosering van thalidomide was 200 mg per dag, waarna afhankelijk van de tolerantie de dosering geleidelijk verhoogd werd tot maximaal 800 mg per dag.

Resultaten

Het betrof 72 patiënten: 43 mannen en 29 vrouwen met een mediane leeftijd van 62 jaar (uitersten: 38-82). De mediane follow-upduur was 13 maanden (uitersten: 2-25). Thalidomide als monotherapie werd aan 64 patiënten gegeven. Van hen vertoonden 29 (45) een respons: 3 een complete respons, 18 partiële en 8 een ‘minor’ respons. Bij 4 van 11 patiënten met een extramedullair plasmacytoom werd een afname van de grootte van het plasmacytoom waargenomen. De mediane duur van de respons was 9 maanden (uitersten: 2 tot > 24). De mediane overleving van de 64 patiënten bedroeg 9 maanden. Bij 9 patiënten die niet respondeerden op thalidomide werd dexamethason toegevoegd aan de behandeling. Bij 6 van hen werd alsnog een afname van de M-component waargenomen. De meest voorkomende bijwerkingen van thalidomide waren obstipatie, slaperigheid, sufheid, duizeligheid, veneuze trombose en polyneuropathie. Doseringen tot 400 mg per dag werden over het algemeen goed verdragen.

Conclusie

Thalidomide heeft een antitumoreffect bij refractair multipel myeloom.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, locatie Dijkzigt, afd. Hematologie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

K.L.Wu, internist; prof.dr.P.Sonneveld, internist-hematoloog.

Medisch Spectrum Twente, afd. Inwendige Geneeskunde, Enschede.

Dr.M.R.Schaafsma, internist-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Hematologie, Utrecht.

Dr.H.M.Lokhorst, internist-hematoloog.

Leyenburg Ziekenhuis, afd. Hematologie, Den Haag.

Dr.P.W.Wijermans, internist-hematoloog.

Erasmus Medisch Centrum, HOVON Data Centrum, Rotterdam.

B.van der Holt, statisticus.

Contact prof.dr.P.Sonneveld (sonneveld@hema.fgg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties