Textbook of endocrine physiology.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1972

Textbook of endocrine physiology. Onder redactie van J.E.Griffin en S.R.Ojeda. 5e, herziene druk. 431 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, New York 2004. ISBN 0-19-516566-7. Prijs: ingen. € 33,61.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties