Ter kenschetsing van de prostitutiekwestie

Onderzoek
Gunning, J.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:149-53