Temozolomide bij patiënten met een glioblastoma multiforme: nieuwe ontwikkelingen

Opinie
J.E.C. Bromberg
T.J. Postma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1376-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1379 en 1393.

Het glioblastoma multiforme, ook wel astrocytoom graad IV, is de meest voorkomende en meest maligne primaire hersentumor. In 2002 werd onder auspiciën van de multidisciplinaire Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van patiënten met een glioom opgesteld (www.oncoline.nl; doorklikken op ‘totale aanbod’ en vervolgens op ‘Gliomen’). De hierin weergegeven standaardbehandeling van het glioblastoma multiforme bestaat uit een resectie (indien mogelijk) gevolgd door radiotherapie op de tumorregio. Adjuvante chemotherapie, dat wil zeggen in aansluiting op de radiotherapie, voor hooggradige astrocytaire tumoren werd in deze richtlijn niet geadviseerd: de geringe toename in 2-jaarsoverleving werd geacht niet op te wegen tegen de extra belasting van de adjuvante chemotherapie.

goede respons op temozolomide

Een recent gepubliceerde studie van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) en het National Cancer Institute of Canada naar de waarde van temozolomide, een…

Auteursinformatie

Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, afd. Neuro-oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Mw.dr.J.E.C.Bromberg, neuroloog.

VU Medisch Centrum, afd. Neurologie, Amsterdam.

Hr.dr.T.J.Postma, neuroloog.

Contact mw.dr.J.E.C.Bromberg (j.bromberg@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties