Talmapenning 2002

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2169

Deze penning is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en wordt toegekend aan auteurs van na 1 januari 2001 verschenen publicaties over een verzekeringsgeneeskundig onderwerp. De (eerste) auteur moet een in Nederland werkzame arts zijn.

Degenen die in aanmerking willen komen voor de Talmapenning 2002 dienen hun publicaties in vijfvoud vóór 31 december 2002 te zenden naar de secretaris van de jury, tot wie men zich ook kan wenden voor nadere inlichtingen: P.van der Putten, Douve Weienstraat 5, 6417 GH Heerlen, tel. 045-5414086.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties