Talmapenning 1995

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:465

Deze penning is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en wordt toegekend aan auteurs van na 1 mei 1993 verschenen publikaties over verzekeringsgeneeskunde. De (eerste) auteur moet een in Nederland werkzame arts zijn.

Degenen die in aanmerking willen komen voor de Talmapenning 1995 dienen hun publikaties in 5-voud vóór 1 mei 1995 te zenden naar de secretaris van de jury: P.van der Putten, MDEAABP, Postbus 4880, 6401 JR Heerlen; tel. 045-794427 792022.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties