Talmapenning 1990

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:457

De inzendingstermijn voor mededinging naar de Talmapenning 1990 (ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde) is open. De auteurs van publikaties (dissertaties, artikelen, scripties in het kader van de opleiding tot sociaal-geneeskundige), waarvan het onderwerp op het terrein van de verzekeringsgeneeskunde ligt, kunnen in aanmerking komen voor deze penning. De verschijningsdatum van deze publikaties moet liggen na 1 mei 1988 en de (eerste) auteur moet een in Nederland werkzaam zijnde arts zijn. Degenen die in aanmerking willen komen voor de Talmapenning dienen deze publikatie in 5-voud te zenden naar de secretaris van de Talmajury: P.van der Putten, pa sectie Epidemiologie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties