Syphilis-behandeling

Onderzoek
Hoorn, van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:427-8