Symposium 'Sociale geriatrie'.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:619

Symposium ‘Sociale geriatrie’. - De Nederlandse Vereniging voor Geriatrie organiseert dit symposium op 10 mei a.s. in het Jaarbeurs Congres Centrum, Beatrixgebouw, te Utrecht. Het is bestemd voor artsen, die de sociale geriatrie als hoofd- of neventaak uitoefenen in de Riagg, basisgezondheidsdienst, Kruiswerk, indicatiecommissie, verpleeghuis, verzekeringsinstelling of anderszins.

Inlichtingen verstrekt…

Ook interessant

Reacties