Surgery.

Media
F.S. Bongard
M.J. Stamos
E. Passaro
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1985

Surgery. A clinical approach. Onder redactie van F.S.Bongard, M.J.Stamos en E.Passaro jr. 631 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, New York 1997. ISBN 0-443-08994-9. Prijs: ingen. ƒ 113,75 (incl. cd-rom).

Dit is een nieuw boek dat werd samengesteld aan de chirurgische faculteit van het Medisch Centrum van de Harbor Universiteit van Californië…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties