Subsidies voor onderzoek naar epilepsie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1811-2

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) geeft subsidies ten behoeve van klinisch en maatschappelijk relevant onderzoek naar (de bestrijding van) epilepsie. De subsidies hebben in principe een aanvullend karakter waarbij als uitgangspunt geldt, dat de instelling waarbij de onderzoeker werkzaam is een belangrijke inbreng in het te subsidiëren onderzoek heeft. Projecten mogen de duur van 4 jaar niet overschrijden en de subsidie zal maximaal € 180.000,– bedragen. Gegadigden kunnen worden uitgenodigd hun onderzoeksvoorstel aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het NEF nader toe te lichten tijdens een besloten hoorzitting in mei 2008. De uiterste inzenddatum voor de subsidieaanvragen is gesteld op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties