Subsidies van de Stichting 'De Drie Lichten'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1296

De Stichting ‘De Drie Lichten’ geeft subsidies ten behoeve van Nederlands medisch-wetenschappelijk onderzoek. Steun wordt bij voorkeur verleend aan jonge, al of nog niet gepromoveerde, onderzoekers tot 35 jaar voor materiaalkosten, kleine apparatuur, reiskosten en in bijzondere gevallen een overbruggende aanvulling op salariskosten (uitgezonderd aio-salarissen). Ook werkbezoeken (reis- en verblijfkosten of benchfees) die gemaakt worden in het kader van een samenwerking van een Nederlandse onderzoeksgroep met een buitenlands instituut kunnen voor steun in aanmerking komen, wanneer het gaat om verwerven van ervaring en vaardigheden ten behoeve van het Nederlands onderzoek. Congresbezoek, stages in het kader van een opleiding, drukkosten van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties