Subsidies van de Stichting 'De Drie Lichten'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1353

De Stichting ‘De Drie Lichten’ verleent subsidie aan Nederlands medisch wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een eenmalige bijdrage in de kosten van onderzoek, het verlenen van ‘bench-fees’ voor kortdurende projecten aan jonge onderzoekers of het subsidiëren van jonge onderzoekers (tot 35 jaar) ten behoeve van een kortdurend verblijf in een ander instituut. Financiering van apparatuur, personeel, congresbezoek, proefschriften en publikaties komen niet in aanmerking voor subsidie. Student-stages en stages voor de opleiding tot medisch specialist vallen buiten de doelstelling van de Stichting.

Aanvragen dienen ondertekend te worden door het hoofd van de afdeling waar de aanvrager werkzaam is en te worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties