Subsidies van de Q.M.Gastmann-Wichers-Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:388

Ook in het jaar 2007 zal het bestuur van de Q.M.Gastmann-Wichers-Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van lepra tijdens haar jaarlijkse vergadering weer enkele subsidies toekennen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar lepra.

Over aanvragen die uiterlijk 1 mei 2007 in ons bezit zijn, zal door het bestuur in juni worden beslist. Aanvraagformulieren en inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris: V.Gooskens, Lutsborgsweg 67, 9752 VT Haren.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties