Subsidies van de Nijbakker-Morra Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1703

De Nijbakker-Morra Stichting stelt voor het jaar 2007 wederom gelden beschikbaar ter ondersteuning van lopend kankeronderzoek voor de aanschaf van apparatuur tot € 13.000,–. Het aanstellen van personeel behoort, gezien de omvang van het budget, niet tot de mogelijkheden. Er wordt eenmaal per jaar subsidie verleend. De inzendingstermijn loopt van 1 september tot 1 november 2006. De besluitvorming vindt plaats in februari 2007.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de beoordelingscommissie van de Nijbakker-Morra Stichting, prof.dr.C.J.Cornelisse, Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Pathologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden; a.verkaik@lumc.nl.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties