Subsidies van de Nijbakker-Morra Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1228

De Nijbakker-Morra Stichting stelt voor het jaar 2002 wederom gelden beschikbaar ter ondersteuning van lopend kankeronderzoek. Met name wordt gedacht aan bijdragen tot ƒ 25.000,- voor materiaalkosten, aanschaf van apparatuur et cetera. Het aanstellen van personeel behoort, gezien de omvang van het budget, niet tot de mogelijkheden.

Er wordt eenmaal per jaar subsidie verleend. De besluitvorming daarover vindt plaats in februari 2002. Aanvraagformulieren kunnen worden verkregen bij de secretaris van de wetenschappelijke beoordelingscommissie van de Nijbakker-Morra Stichting, prof.dr.C.J.Cornelisse, Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Pathologie, L1-Q, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Aanvragen kunnen van 1 september tot 1 november 2001 worden ingediend…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties