Subsidies van de Matty Brand Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2301

De Matty Brand Stichting kent, zo mogelijk jaarlijks, subsidies toe aan projecten op het gebied van de volksgezondheid (ook in ontwikkelingslanden) en het (wetenschappelijk) onderwijs. Hiervoor komen in Nederland gevestigde organisaties of instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten in aanmerking.

Het indienen van een aanvraag geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur van de stichting. Elk verzoek moet voorzien zijn van uitvoerige gegevens inzake het te subsidiëren project, een kostenbegroting, een curriculum vitae en een aanbeveling van een gerenommeerd onderzoeker. Indien het een aanvraag betreft ten behoeve van (wetenschappelijk) onderwijs, dient de subsidie (mede) aangevraagd te worden door de onderwijsinstelling. Het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties