Subsidies Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1100

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt researchfellowships beschikbaar aan jonge chirurgen, eventueel in opleiding, voor het gedurende een jaar verrichten van wetenschappelijk onderzoek op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland. Aan het toekennen van een fellowship is de voorwaarde verbonden dat de verworven kennis wordt voortgezet, middels wetenschappelijk onderzoek, in een opleidingskliniek in Nederland gedurende 3 jaar.

Aanvragen dienen vóór 1 augustus 2006 te worden ingediend; er kan gebruikgemaakt worden van een speciaal formulier, dat op verzoek verkrijgbaar is bij drs.J.Hagoort, ondersteunend secretaris van de stichting, e-mail j.hagoort@erasmusmc.nl.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties