Subsidies Michaël van Vloten-fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1544

Deze stichting stelt een ‘research fellowship’ beschikbaar aan een jonge chirurg, eventueel in opleiding, voor een jaar wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur in het buitenland, onder de voorwaarde dat de verworven kennis voor tenminste 3 jaar, aansluitend op de fellowship-periode door middel van voortzetting van het wetenschappelijk werk wordt uitgedragen binnen de opleidingskliniek. Er zijn ook subsidies tot een maximum van ƒ 3000,- voor kortere projecten op het gebied van de heelkunde beschikbaar.

Aanvragen voor een research-fellowship en (of) kleinere projecten dienen vóór 1 oktober 1997 te worden ingediend bij de secretaris mr.H.J.M.E.Mathijsen, Agter de Hoven 28, 5861 CJ…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties