Subsidies Jan Dekker-stichting en dr. Ludgardine Bouwman-stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1427

Deze stichtingen stellen jaarlijks subsidies beschikbaar voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin des woords. In aanmerking komen ‘bench fees’ of materiaalkosten tot een maximum van € 10.000,– in het bijzonder als startsubsidie voor pilot-onderzoeken en risicodragend onderzoek. Schildklieronderzoek geniet een zekere mate van voorkeur. Kosten voor aanstelling van personeel, buitenlandse stages voor doctoraalstudenten, congresbezoek en dergelijke komen niet in aanmerking.

Aanvragen dienen vóór 15 september 2005 te worden ingediend middels een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de secretaris prof.dr.N.J.Leschot, Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam; tel. 020-5665111 of via e-mail: m.a.stam@amc.uva.nl.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties