Subsidie voor klinisch experimenteel kankeronderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B528

De Maurits en Anna de Kock Stichting stelt voor het jaar 2010 gelden beschikbaar ter ondersteuning van klinisch gericht experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden in principe gegeven voor de aanschaf van apparatuur noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek, terwijl in bijzondere gevallen beperkte bedragen voor materiële kosten worden toegekend ten behoeve van projecten waarvoor de personele kosten en apparatuur uit andere bronnen worden bekostigd.

Onderzoekers die voor een subsidie van de Stichting in aanmerking wensen te komen, worden verzocht een aanvraag in te dienen bij:

Het Bestuur van de Maurits en Anna de Kock Stichting

Dr. J. Haveman, secretaris

Afd. Radiotherapie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties