Subsidie van het Prinses Beatrix Fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:245-6

Het bestuur van het Prinses Beatrix Fonds te Den Haag stelt jaarlijks gelden ter beschikking voor een aantal fellowships (hoogstens ƒ  60.000,-) voor maximaal 6 maanden en scholarships (hoogstens ƒ 15.000,-) voor maximaal 6 weken.

Onderzoekers beneden de 45 jaar, werkzaam aan een instituut in Nederland waar onderzoek wordt verricht betreffende ziektebeelden die onder de doelstelling van het Prinses Beatrix Fonds vallen, kunnen een aanvraag indienen. De werkzaamheden kunnen zowel in Nederland als in het buitenland uitgevoerd worden.

Aanvraagformulieren en eventuele nadere informatie worden verstrekt door het Bureau van het Prinses Beatrix Fonds. Postbus 30470, 2500 GL Den Haag; tel. 070-3648930…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties