Subsidie van het Nationaal Reumafonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:514

Tweemaal per jaar kent het Nationaal Reumafonds subsidies toe voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die bij voorkeur invaliderende reumatische aandoeningen betreffen. De duur van de subsidie is maximaal vier jaar, met toezeggingen voor steeds één jaar. Zowel salaris als kosten van gebruiksgoederen komen voor subsidiëring in aanmerking.

De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Reuma Onderzoek-TNO, een landelijke commissie van deskundigen op dit terrein. Op grond van deze beoordeling bepaalt het bestuur van het Nationaal Reumafonds aan welke projecten subsidie zal worden verleend. Aanvragen dienen vóór 1 april 1996 te zijn ingediend. Het bestuur zal zijn beslissing na uiterlijk 6 maanden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties