Subsidie van het Anna-fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:944

De Stichting ‘Anna-fonds’ te Leiden wil een financiële bijdrage leveren aan onderzoek naar behandeling en preventie van afwijkingen of ziekten van het menselijk bewegingsapparaat. In 1995 is een bedrag van in totaal ƒ 25.000,- beschikbaar voor één of meerdere projecten. De gedachten gaan uit naar (gedeeltelijke) vergoeding van kosten waarin niet op andere wijze kan worden voorzien. De jury bestaat uit vier hoogleraren.

De aanvragen dienen vóór 1 september 1995 te zijn ingediend. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het bestuur van het Anna-fonds, pa J.Booij, secretaris-penningmeester, Sterndreef 1, 2771 KA Boskoop.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties