Subsidie van de Nijbakker-Morra Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:505

De Nijbakker-Morra Stichting maakt bekend dat zij voor het jaar 1991 wederom gelden beschikbaar stelt voor de ondersteuning van lopend kankeronderzoek. Met name wordt gedacht aan bijdragen voor materiaalkosten, apparatuur en dergelijke. Het aanstellen van personeel op langere termijn behoort, gezien de omvang van het budget, niet tot de mogelijkheden. Aanvraagformulieren kunnen worden opgevraagd bij de NijbakkerMorra Stichting, t.a.v. de secretaris van de Beoordelingscommissie, prof.dr.H.van Peperzeel, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht. Inzending ook naar genoemd adres. Sluitingsdatum voor inzending is 1 oktober 1990.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties