Subsidie van de Nederlandse Hartstichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1721

Tot uiterlijk 2 maart 1987 kunnen bij de Nederlandse Hartstichting subsidie-aanvragen worden ingediend voor onderzoek in 1987 op het gebied van hart- en vaatziekten in projecten die niet langer dan 3 jaar duren. De aanvragen kunnen alleen geschieden met de nieuwe, bij de Hartstichting te verkrijgen aanvraagformulieren.

Nadere inlichtingen verstrekt dr.W.Stiggelbout, hoofd afd. Medische en Wetenschappelijke Zaken van de Nederlandse Hartstichting, Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage; tel. 070-924292.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties