Subsidie van de Maurits en Anna de Kock Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:45-6

Het fonds van de Maurits en Anna de Kock Stichting zal voor het jaar 1989 gelden beschikbaar stellen ter ondersteuning van klinisch experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden in principe gegeven voor de aanschaf van apparatuur, noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek, terwijl in bijzondere gevallen beperkte bijdragen voor materiële kosten kunnen worden toegekend ten behoeve van projecten waarvoor de personele kosten en apparatuur uit andere bronnen ter beschikking zijn. Onderzoekers die voor een dergelijke subsidie in aanmerking wensen te komen, kunnen een aanvraag indienen waarin de vraagstelling, de methoden en de duur van het onderzoekproject vermeld worden. Ook dient aangetoond te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties