Subsidie van de Cornelis Visser Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:681

Deze stichting heeft tot doel financiële steun te verlenen aan medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling. Voor 1996 is een bedrag beschikbaar gesteld van minstens ƒ 15.000,- voor een of meer onderzoeken die betrekking hebben op chronisch inflammatoire darmziekten. De aanvrager dient een in Nederland werkzame arts te zijn.

Kandidaten kunnen gemotiveerde aanvragen, vergezeld van een curriculum vitae binnen een maand na het verschijnen van deze mededeling in vijfvoud zenden aan jhr.D.B.de Geer, huidarts, secretaris Cornelis Visser Stichting, Lorentz Ziekenhuis, Postbus 1002, 3700 BA Zeist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties