Subsidie Maurits en Anna de Kock Stichting voor klinisch experimenteel kankeronderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:257

Het fonds van deze stichting kan voor het jaar 1997 gelden beschikbaar stellen ter ondersteuning van klinisch gericht experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden in principe gegeven voor de aanschaf van apparatuur noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek, terwijl in bijzondere gevallen beperkte bedragen voor materiële kosten worden toegekend ten behoeve van projecten waarvoor personele kosten en apparatuur uit andere bronnen worden bekostigd. In de aanvraag moeten vraagstelling, methoden en duur van het onderzoeksproject vermeld worden. Ook dient duidelijk te worden gemaakt dat de aangevraagde investering niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kan worden. De aanvraag moet de instemming hebben van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties