Subsidie Jan Dekkerstichting en dr. Ludgardine Bouwmanstichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1038

Jaarlijks stellen de Jan Dekkerstichting en de dr. Ludgardine Bouwmanstichting subsidies beschikbaar voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin des woords. In aanmerking komen ‘bench fees’ of materiaalkosten tot een maximum van € 10.000,–, in het bijzonder als startsubsidie voor pilotonderzoek en risicodragend onderzoek. Schildklieronderzoek geniet een zekere mate van voorkeur.

Kosten voor aanstelling van personeel, buitenlandse stages voor doctoraalstudenten, congresbezoek, bijdragen aan de drukkosten van proefschriften en dergelijke komen niet in aanmerking. Aanvragen dienen vóór 15 september 2003 te worden ingediend. Voor het einde van het kalenderjaar zal een beslissing worden genomen.

Aanvraagformulieren worden verstrekt door de secretaris: prof.dr.N.J.Leschot, Academisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties