Sublinguale absorptie van nifedipine is verwaarloosbaar

Nieuws
J. van Harten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:931-2

De calciumantagonist nifedipine wordt dikwijls toegepast bij de behandeling van cardiovasculaire spoedgevallen, zoals hypertensiecrises. Daarbij wordt, vermoedelijk naar analogie van nitroglycerine, vaak de sublinguale toedieningsweg gekozen om snel effect te verkrijgen. In een recent overzichtsartikel werd sublinguaal nifedipine zelfs aanbevolen als eerste keus bij de behandeling van hypertensiecrises.1 In…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties