Studiebeurzen van de Merck Company Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1241

Sinds 1964 stelt de stichting Merck Company Foundation een toelage beschikbaar aan kandidaten uit de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, die hen in staat stelt een tweejarige studie in de klinische farmacologie te volgen aan een zelf te bepalen universiteit of instituut in de Verenigde Staten. De beurs wordt verleend aan artsen die bereid zijn de opgedane kennis na hun studietijd in eigen land in de praktijk te brengen.

Ook in 2001 zal aan vier kandidaten een International Fellowship in Clinical Pharmacology worden toegekend. De selectiecommissie bestaat in meerderheid uit onafhankelijke clinici en onderzoekers. De fellowships worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties