Structurering en beheersing van zorgprocessen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:339

Structurering en beheersing van zorgprocessen. Bedrijfskundig instrumentarium voor de ziekenhuismanager. 2e, herziene druk. Onder redactie van J.W.Hoorn, J.Lettink, H.van Tuijl, J.Vissers en G.de Vries. 206 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Lochem 1991. ISBN 90-352-1418-8. Prijs: ingen. ƒ  40,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties