Structure & function of the body.

Media
G.A. Thibodeau
K.T. Patton
L.N. Bouman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2487

G.A.Thibodeau en K.T.Patton, Structure & function of the body. 9e druk. 492 bl., fig., tabellen. Wolfe, Londen 1992. ISBN 0-8016-6404-7. Prijs: ingen. £ 16,95.

Met iedere 4 jaar een nieuwe editie heeft dit voor het eerst in 1960 verschenen boek thans zijn 9e editie bereikt, zodat de doelmatigheid wel voldoende…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties