Stricturen van het colon na gebruik van pancreasenzymen met een hoog lipasegehalte

B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:376

In Groot-Brittannië werden recent 7 meldingen gedaan van fibrotische veranderingen van het colon met stricturen bij kinderen van 3-13 jaar met pancreasfibrose (ook wel ‘cystic fibrosis’ of mucoviscoïdose genoemd). Alle patiënten hadden gedurende verscheidene maanden pancreasenzympreparaten gebruikt met een hoog gehalte aan lipase (meestal 25.000 eenheden lipase per dragee of capsule bevattend). De stricturen traden op in het ileocoecale gebied of in het colon ascendens en leidden bij 6 patiënten tot darmresectie. Histologisch waren geen afwijkingen zichtbaar die konden worden toegeschreven aan de onderliggende ziekte of aan inflammatoire darmziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn). Een soortgelijke ziektegeschiedenis werd waargenomen in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties