Stotteren. Onwillekeurig of willekeurig gedrag?

Media
P.H. Damsté
L. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2312

P.H.Damsté, Stotteren. Onwillekeurig of willekeurig gedrag? 4e druk. 223 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1990. ISBN 90-313-1043-3. Prijs: ingen. ƒ 45,-.

De eerste druk van dit boek kwam uit in 1972. In deze, al weer 4e druk, zijn recente publikaties verwerkt. Ook de stijl is verzorgd en bloemrijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties