Stoornissen en arbeid.

Media
J.W. Koten
M. Timmer
S. Knepper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:958

J.W.Koten en M.Timmer, Stoornissen en arbeid. Gehoorstoornissen, evenwichtsstoornissen, oogstoornissen. (Menselijke schade 19.) 301 bl., fig., tabellen. Maklu, Apeldoorn 1990. ISBN 90-6215-256-2. Prijs: ingen. ƒ 149,45.

De auteurs beschrijven de implicaties van stoornissen van gehoor, evenwicht en gezichtsvermogen voor het menselijk functioneren in het arbeidsproces. De relatie die de schrijvers kunnen leggen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties