Stimuleringsprogramma Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2486

Dit programma van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bedoeld voor jonge clinici (geboren na 1-1-1962) die hun opleiding tot specialist willen combineren met klinisch wetenschappelijk onderzoek (AGIKO-model). Alleen nog niet gepromoveerde kandidaten, die verzekerd zijn van een opleidingsplaats, kunnen worden voorgedragen door een ervaren klinisch onderzoeker met een duidelijke binding aan een Nederlandse universitaire instelling. Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen, dient een degelijk wetenschappelijk voorstel voor een patiëntgebonden en aandoeningsgericht onderzoek, uitvoerbaar in 2 tot 3 jaar full-time research-inspanning, te worden ingediend. Ongeveer 1,5 jaar van de onderzoekstijd dient te vallen binnen het kader…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties