Stijgende incidentie van invasieve (T4)-hoofd-halscarcinomen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 1980-1998

Onderzoek
X.D.R. Brouha
D.M. Tromp
J.R.J. de Leeuw
R. Koole
P.J. Slootweg
G.J. Hordijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1131-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of het aantal hoofd-halstumoren gediagnosticeerd in een gevorderd stadium (T4) toeneemt.

Opzet

Secundaire data-analyse.

Patiënten en methode

De gegevens van patiënten die in 1980-1998 waren geregistreerd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werden geanalyseerd op het relatieve vóórkomen van T4-tumoren in mond-, keelholte en strottenhoofd, op geslacht, leeftijd, tabaks- en alcoholgebruik. De resultaten werden vergeleken met de cijfers van de landelijke kankerregistratie (1989-1997).

Resultaten

Er waren gegevens van 2993 patiënten (2256 mannen en 737 vrouwen; gemiddelde leeftijd 63 jaar (SD: 12)). Van hen hadden 35 een carcinoom gesitueerd op de lippen, 1091 in de mondholte, 1321 in de larynx en 546 in de farynx. Er was een toename van T4-tumoren van 12,2 (43/353) van alle tumoren in 1980-1984 naar 27,2 (252/1033) in 1995-1998. Op basis van lineaire regressie was een jaarlijkse voortzetting van de stijging te verwachten van 0,9. Selectieve verwijzing naar het UMCU was onwaarschijnlijk, omdat de toegenomen incidentie van T4-tumoren overeenkwam met die in de landelijke kankerregistratie. Er was geen verandering in de geslachtsverdeling over de jaren. De toename bij 40-50-jarigen was groter dan die bij patiënten ouder dan 80 jaar. T4-tumoren kwamen meer dan T1-tumoren voor bij patiënten die per dag meer dan 20 sigaretten rookten of meer dan 4 eenheden alcohol dronken.

Conclusie

Het percentage patiënten met hoofd-halstumoren die gediagnosticeerd waren in een gevorderd stadium (T4) was toegenomen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: X.D.R.Brouha, assistent-geneeskundige; prof.dr.G.J.Hordijk, kno-arts.

Werkgroep Psychologie van Gezondheid en Ziekte: mw.D.M.Tromp en dr.J.R.J.de Leeuw, psychologen.

Afd. Mondziekten en Kaakchirurgie: prof.dr.R.Koole, kaakchirurg.

Afd. Pathologie: prof.dr.P.J.Slootweg, patholoog.

Contact prof.dr.G.J.Hordijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties